Vidensemergens løser komplekse konsulent – og dokumentationsopgaver inden for læring, innovation og it.

Særlige kompetenceområder:

  • Erhvervsuddannelse og arbejdsmarkedsuddannelser
  • Professionsuddannelser
  • Udsatte og it
  • Viden og kompetencestyring